Teletekst

Afgelastingen

Algemene info over afgelastingen


TerugFebruari 2009

Afgelastingen roept toch nog veel vragen op

‘Kunstgrasveld kan niet altijd voor vriendschappelijke wedstrijden worden gebruikt’

Het blijft in deze periode altijd moeilijk om exact aan te geven welke wedstrijden er nu wel en niet worden gespeeld. Er zijn wat regels door de KNVB opgesteld die het maken van een schaduwprogramma er niet makkelijker opmaakt. Vooral als niet het gehele programma door de KNVB wordt afgelast moeten de diverse scenario’s uit de kast.

Algehele afgelasting:
Rozenburg is vrij om vriendschappelijke wedstrijden te spelen op zowel natuurgras als wel kunstgras. Bij een algehele afgelasting is natuurlijk de kans klein dat de natuurgrasvelden geschikt zijn voor een wedstrijd, hier beslist de consul. Op het kunstgrasveld kan naar hartenlust worden gespeeld. De enige restrictie daar is dat het veld niet gevaarlijk glad en vol met ijzel ligt.

KNVB laat het over aan de consuls:
Als er een grote diversiteit over het bespeelbaar zijn van de velden in het district is (voor Rozenburg district West II) moet de consul bepalen. Elke vereniging heeft een consul aangewezen en hij bepaald of er gespeeld kan worden op de natuurvelden en in sommige gevallen ook hoeveel wedstrijden. Kan zijn dat een veld wel één wedstrijd aan kan maar geen reeks van meerdere. Het kunstgrasveld krijgt nu hier een belangrijke rol.
Een stukje uit de reglementen van de KNVB
Met uitzondering van de mannen standaardelftallen, is het voor alle teams verplicht om uit te wijken naar kunstgras, indien dit een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld betreft.
Het kunstgrasveld van Rozenburg heeft een dergelijk certificaat. Voor de wedstrijdsecretariaten is het dus zaak om dan een programma samen te stellen waar zoveel mogelijk wedstrijden op kunstgras worden gespeeld. Voor vriendschappelijk voetbal is dan geen ruimte meer. De aanvangstijden zijn mede bepalend.

Cat. B wordt afgelast:
De grote vraag is dan wie spelen er in de categorie B en wie in categorie A waar wel gespeeld kan worden. Eerst een stukje uit het reglement van de KNVB

Tot de categorie A veldvoetbal behoren:

  • mannen standaard hoofdklasse t/m 7e klasse (West II: t/m de 5e klasse, geen 6e en 7e klasse aanwezig)

  • mannen reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse

  • vrouwen eredivisie, hoofdklasse, 1e en 2e klasse

  • A-, B- en C-junioren eredivisie t/m 1e klasse

  • D-pupillen 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse

  • Categorie B bestaat uit de elftallen/teams die spelen in de overige (lagere) klassen, inclusief de E- en F-pupillen en alle meisjes-junioren die uitkomen in de meisjescompetitie.
Uitwijken naar kunstgras
Met uitzondering van de mannen standaardelftallen, is het voor alle teams verplicht om uit te wijken naar kunstgras, indien dit een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld betreft. Indien een standaardelftal aan het begin van het seizoen heeft aangegeven uit te wijken naar kunstgras bij een incidentele afgelasting, dan moet het elftal wel verplicht op kunstgras spelen indien het natuurgrasveld is afgekeurd. Is dit echter niet aangegeven dan mag er door het standaardelftal niet naar kunstgras uitgeweken worden.

Welke teams spelen er bij Rozenburg in de categorie A:
Rozenburg 1 (3e klasse D)
Rozenburg 2 (res. 2e klasse D)
Rozenburg A1 (1e klasse H)
Rozenburg B1 (1e klasse H)

Alle andere teams spelen lager en dus in de categorie B.
Als de categorie B wordt afgelast heeft de consul weer een bepalende taak. Hij moet de natuurgrasvelden keuren of daar eventueel wedstrijden gespeeld kunnen worden en hoeveel. In dat geval dat er wedstrijden op natuurgras gespeeld kunnen worden is er wellicht weer ruimte voor vriendschappelijke wedstrijden. Verder is natuurlijk van belang hoeveel thuiswedstrijden er op sportpark West moeten worden afgewerkt. Bij uitwedstrijden is Rozenburg natuurlijk afhankelijk van de consul van de te bezoeken vereniging. Aanvangstijden van wedstrijden in de categorie A mogen niet zomaar worden gewijzigd. De consul kan ook nog bepalen, als er redenen voor verbetering van de bespeelbaarheid van de velen is, om te herkeuren op een bepaalde tijd. In dat geval moet je wachten tot de herkeuring heeft plaats gevonden.

…… en probeer, als wedstrijdsecretaris met al deze regels, nu maar eens een schaduw programma samen te stellen……… wat ook nog begrijpelijk en overzichtelijk is en waar iedereen begrip heeft voor die situatie. Niet alleen Rozenburg is in een dergelijke situatie aan het puzzelen maar ook de eventuele tegenstanders.